اخبار و مقالات

هشدار اول، بادکردن قوطی کنسرو

هشدار اول، بادکردن قوطی کنسرو

اگر شما قوطی کنسروتان را برای مصرف غذایی همراه خود به ارتفاعات بالای کوهستان ببرید اندکی هوای بالای آن باعث می شود قوطی کنسرو اندکی باد کند که این هم دلیلی بر فاسد بودن محتویات درون قوطی نیست چون در ارتفاعات فشار هوا کمتر است. ...
26 شهریور 1394 13:01
هشدار اول، بادکردن قوطی کنسرو

هشدار اول، بادکردن قوطی کنسرو

اگر شما قوطی کنسروتان را برای مصرف غذایی همراه خود به ارتفاعات بالای کوهستان ببرید اندکی هوای بالای آن باعث می شود قوطی کنسرو اندکی باد کند که این هم دلیلی بر فاسد بودن محتویات درون قوطی نیست چون در ارتفاعات فشار هوا کمتر است. ...
26 شهریور 1394 12:58
آرشیو اخبار